נחום קורטין

מנכ"ל

אבי סבירסקי

בעלים ומנכ"ל

אלי גוהר

מנהל מחלקת חשמל

נתן פלד

מנהל שיווק

וסים אבו עטא

מנהל מכירות

רמי לבל

מנהל תפעול

אלכס פרידלנד

מנהל מחלקת הנדסה

אודי בן שושן

מנהל רכש

איציק עזרא

מכירות

ענבר חיים

מכירות

רויטל קוור

הנהלת חשבונות